Vedtægter for Boesamfundet

§ 1             Foreningens navn er Boesamfundet

 

§ 2             Foreningens hjemsted er Vestfyn

 

§ 3             Foreningens formål er at styrke sammenholdet mellem de enkelte medlemmer af slægten. Det kan bl.a. ske ved afholdelse af slægtsstævner, møder, foredrag og ved udgivelse af publikationer.

 

§ 4             Boesamfundet er en slægtsforening, hvor alle, der har interesse i foreningens virke, kan optages som medlem.

 

§ 5             Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Der overføres årligt en procentuelt passende beløb til en konto kun beregnet til udgivelser af publikationer og til forskning

 

§ 6             Kontingentet dækker et personligt medlemskab

 

§ 7             Regnskabet følger generalforsamlingen og kontingentet opkrævet årligt forud.

 

§ 8             Regnskabet skal afsluttes for hver regnskabsperiode og revideres før førstkommende generalforsamling

 

§ 9             Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der konstituerer sig med formand, næstformand sekretær kasserer og redaktør af foreningens publikationer. De to sidstnævnte funktioner kan findes uden for bestyrelsens midte.

 

§ 10           Afgår et bestyrelsesmedlem i utide suppleres bestyrelsen med henholdsvis 1.– 2. suppleant.

 

§ 11           Ordinær generalforsamling afholdes i forbindelse med slægtsstævner hvert andet år, hvor halvparten af bestyrelsen er på valg.

 

§ 12           Der vælges to revisorer, der afgår skiftevis til hver generalforsamling.

 

§ 13           Alle medlemmer af Boesamfundet er valgbare til bestyrelses- og andre tillidsposter.

 

§ 14           Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt mindst 1/3 af samtlige medlemmer til bestyrelsen indsender skriftligt krav herom, ligesom en ekstraordinær generalforsamling til enhver tid – med 14 dages varsel – kan indkaldes af bestyrelsen.

 

§ 15           Der kan ved bestyrelsesmøde eller generalforsamling ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 16           Indvarsling til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel.

 

§ 17           Generalforsamlingen er beslutnings-
                 dygtig  uanset de fremmødtes antal.

 

§ 18           Ethvert forslag vedrørende vedtægtsændringer skal behandles på 2 hinanden efterfølgende generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum

 

§ 19           Såvel i bestyrelsen som ved generalforsamling træffes afgørelser ved simpelt flertal. Er afstemningen lige, er formandens stemme udslagsgivende.

Såfremt et medlem måtte ønske skriftlig afstemning skal dette ske. Forslag til vedtægtsændring skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer

 

§ 20           Forslag der tages i sigte til Boesamfundets opløsning, kan kun behandles på en i denne anledning særlige generalforsamling; og i øvrigt under iagttagelse af de samme former som ved forslag til lovændringer. Forslag til en generalforsamlings dagsorden skal være i bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelsen af mødet.

 

§ 21           Alle midler, der måtte forefindes efter Boesamfundet er opløst, skal overgå til anden form for kulturel aktivitet på Vestfyn. Bestyrelsen indstiller forslag herom til den sidst afholdte generalforsamling.

 

Bestyrelsen, den 21. august 2010  

 

Jørgen Storm, Formand – Anne Frederiksen, Kasserer – Ruth Jensen, Næstformand – Erik Sørensen, Bestyrelsesmedlem – Bo Sixhøj, Redaktør –

Birgit Andersen, Bestyrelsesmedlem – Janus Storm Sekretær.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

26.12 | 22:17

Hvor kan jeg finde gedcom filen med boernes slægstavle??
Mvh

Lars Boe

...
18.09 | 10:49

spændt på hvad I finder på i anledning af 1920 Sønderjyllands tibagevenden til kongeriget. (min anegren harværet sønderjyder siden ca 1820 og hvad deraf følger.

...
29.07 | 22:48

På den forhenværende hjemmeside www.boerne.dk er der en henvisning til flere interessante dokumenter, bl.a. "Slotsfogeden". Hvor genfinder jeg disse ?

...
21.07 | 21:57

Hi Brett, to see the Boe family tree go to http://www.boerne.dk and click on the boslægten link at the bottom of the page. This lets you download the GEDCOM.

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE